KEO NƯỚC KN-02

Hệ keo trong suốt dạng gel

Sử dụng kết hợp cùng với bột trét 444 và xi măng theo tỉ lệ khối lượng: 1 keo nước – 1 xi măng – 1,5 bột trét 

Đóng gói: 20 Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng