SƠN SẦN

Bảng màu: sơn sần ngọc trai, sơn sần to – bóngsơn sần nhỏ – mờ

Tỷ lệ pha Sơn sần lần 1: 4-1 (theo khối lượng), đóng rắn 999

Tỷ lệ pha Sơn sần làn 2: 2-1 (theo khối  lượng), đóng rắn 999

Danh mục: , Từ khóa: